Verwijzers

Voor wie?

Praktijk VICE VERSA biedt individuele online behandeling (GZ-psycholoog) aan (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen (18+) met psychische klachten, al dan niet gerelateerd aan hoogbegaafdheid. Voor volwassenen die hun hoogbegaafdheid beter willen leren kennen en hanteren is er een psycho-educatief groepsaanbod.

Voor cliënten met de volgende problematieken is VICE VERSA geen geschikte praktijk:

- een acute crisis of chronische crisisgevoeligheid

- een acute psychose of psychosegevoeligheid

- een eetstoornis waarbij medische begeleiding wenselijk is

- wanneer verslavingsproblematiek voorop staat

- ernstige of chronische problematiek waarbij langdurige zorg past

Kosten

De praktijk is aangesloten bij 1nP en heeft via 1nP contracten met alle verzekeraars. Bekostiging van de behandeling op basis van zelf-betalen of zelf-declareren (contractvrij) is ook mogelijk, indien de client daar de voorkeur aan geeft. Ik hanteer de door de NZa geadviseerde tarieven. Daarnaast is bij vergoeding door de zorgverzekeraar ook het verplichte eigen risico van kracht.

Telefonisch spreekuur

De praktijk heeft op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur telefonisch spreekuur voor verwijzers en cliënten. Daarbuiten ontvang ik uw vraag of terugbelverzoek bij voorkeur per email.

Verwijzen

Nieuwe cliënten nemen contact met mij op voor een kort telefonisch kennismakingsgesprek, waarin ik hen tevens informeer over praktische zaken aangaande aanmelding, wachttijden en vergoeding. Er zijn geen kosten verbonden aan het kennismakingsgesprek. Voor het plannen van een intakegesprek is uw verwijsbrief nodig, gelieve deze aan de cliënt zelf te verstrekken.

Contactgegevens

VICE VERSA
Drs. M.F. Ploch, GZ-psycholoog
Postbus 107
1906 ZJ LIMMEN

info@viceversa.earth
06-43962072
Siilo: Monica Ploch (VICE VERSA)

AGB-persoonlijk 94107847
AGB-praktijk 94067611
BIG 19926827325
KVK 88699080

What saves a man is to take a step. Then another step.-- Antoine de Saint-Exupéry, 1931

La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.-- Antoine de Saint-Exupéry, 1939