Hoe?

De individuele behandelingen vinden vooralsnog uitsluitend online plaats. Voor IQ-onderzoek maken we een afspraak op een rustige flexlocatie (Noord-Holland). Ook de psycho-educatiegroep komt op locatie bijeen.

Kennismaking

Ons eerste contact is een kort kennismakingsgesprek. We bekijken of mijn begeleiding past bij jouw vraag. Ik informeer je over de wachtlijst en hoe je je kan aanmelden.

Intake

Het doel van de intake is om je vraag, je klachten en wat daarmee samenhangt zo duidelijk te krijgen dat we samen een behandelplan kunnen opstellen. Onderwerpen die meestal aan bod komen zijn: je klachten, je levensloop, persoonlijke eigenschappen en je huidige levensomstandigheden. Ik zal je ook vragen naar jouw ideeën over wat er aan de hand is, wat jou daarin het meest belangrijk lijkt en wat jij graag door de behandeling zou willen bereiken. In het behandelplan worden in elk geval de reden, doelen, werkwijze en geschatte duur van de behandeling genoteerd.

De intake is ook bedoeld om opnieuw te kijken of er voldoende klik is en of ik jou een passende behandeling kan bieden. Mochten we er na de intake op uitkomen dat een ander type behandeling, een andere setting of een andere behandelaar beter passend is, dan verwijs ik je terug naar je huisarts/verwijzer. Ik geef je dan advies mee over naar welk type behandeling of setting je het best verwezen kan worden.

Behandeling

We starten meestal met wekelijks of tweewekelijks een online gesprek van 60 minuten. Gaandeweg evalueren we de aanpak en voortgang en kunnen we indien nodig bijstellen. Wanneer je ervaart dat je je een stuk beter voelt, dat je voldoende dicht bij je doelen bent gekomen, dat het genoeg is en je weer zelf verder kan, of soms na een vooraf vastgesteld aantal gesprekken, bespreken we het afronden van de behandeling.

Mijn theoretische achtergrond ligt vooral in de gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Ik pas principes uit de OGT en de CGT toe, en werk daarnaast ook vanuit nieuwere gedragstherapeutische methodieken zoals ACT, MBCT, PCGT, EMDR en kortdurende schematherapie. Methodieken die geijkt zijn op de gemiddelde mens pas ik op maat aan, rekening houdend met jouw hoogbegaafdheid.

In mijn persoonlijke stijl kan je mijn basishouding terugzien: oplossingsgericht, positief, ervaringsgericht, narratief, met oog voor eigenheid en voor inbedding in een groter geheel. Ik beschik over vakkennis, levenservaring en een open, onderzoekende, respectvolle houding. Ik vind het belangrijk om een veilige gesprekspartner te zijn, waarbij er over en weer ruimte kan ontstaan voor humor en directheid. Ik zie therapie als een creatief samenwerkingsproces tussen behandelaar en hulpvrager, waarbij openheid en samenspraak over de aanpak van belang zijn. De behandeling is daardoor altijd op maat.

Diagnostisch onderzoek

Een begaafdheidsonderzoek is soms wenselijk als onderdeel van de behandeling. Het onderzoek bestaat meestal uit een IQ-test plus een onderzoek naar de aanwezigheid van zijnskenmerken van hoogbegaafdheid door middel van gesprek en vragenlijsten. Ook de vraag of er sprake is van een of meer classificaties op het snijvlak van hoogbegaafdheid, ADHD en ASS kan ik binnen het kader van een behandeling met je onderzoeken, met behulp van gesprek, gestructureerd interview en vragenlijsten.

Psycho-educatiegroep rond hoogbegaafdheid

In 20 groepsbijeenkomsten verken je samen met 8 tot 10 andere hoogbegaafden belangrijke thema’s en leerervaringen die met je hoogbegaafdheid samenhangen. Je leert jezelf beter kennen en je leert je hoogbegaafdheid op jouw eigen wijze op een positieve manier in te zetten. Voor veel deelnemers is het bovendien een nieuwe en fijne ervaring om eens uitsluitend ‘onder hoogbegaafden’ te zijn.

De opzet en het materiaal voor deze groepsbijeenkomsten zijn in de afgelopen 15 jaar (vanaf 2008) ontwikkeld door psychotherapeute Maud van Thiel en psychologe Imanda Slief-Boom, bij wie ik een training heb gevolgd om dit groepswerk te kunnen bieden. De groep is alleen geschikt voor deelnemers met lichte klachten of problematiek. De looptijd van de groep is 1 jaar en het streven is om tweemaal per jaar een groep te laten starten.

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.--Vaclav Havel, 1993