Aanmelden en wachttijd

Hoe aanmelden?

Wanneer je je wil aanmelden, of daarover vragen hebt, neem dan contact met mij op via email of telefoon. We kunnen dan even kennismaken, en kort bespreken wat je vraag is en wat ik kan bieden. Om de aanmelding daarna volledig te maken, noteer ik je gegevens en stuur je mij de verwijsbrief die je van je verwijzer kreeg. De verwijsbrief moet in elk geval hieraan voldoen:

- De verwijsbrief vermeldt dat de verwijzer een stoornis volgens DSM-5 vermoedt

- De verwijsbrief is gedateerd vóór de datum van het intakegesprek

- De naam, AGB-code en handtekening of stempel van de verwijzer staan in de brief

- De verwijzer verwijst specifiek naar mij (drs. M.F. Ploch, GZ-psycholoog) 

Op de pagina voor verwijzers staat vermeld welke problematieken niet behandeld kunnen worden bij VICE VERSA.

Wat is de wachttijd?

De actuele wachttijd voor individuele therapie is: meer dan 12 weken

Individuele therapie: 
Er is een aanmeldstop vanwege de lange wachttijd

Psycho-educatiegroep: 
Er zijn nog plaatsen vrij in de groep die najaar 2024 start
Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained.--Marie Curie, 1921