Tarieven en vergoeding

Wat wordt vanuit de zorgverzekering vergoed?

De praktijk is aangesloten bij 1nP, een landelijke organisatie die onder andere de zorgadministratie voor zelfstandig gevestigden verzorgt. Via 1nP heeft praktijk VICE VERSA contracten met alle verzekeraars. De kosten voor de behandeling worden door 1nP maandelijks direct bij je zorgverzekering gedeclareerd. De zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Daarbij wordt wel het verplichte eigen risico aangesproken. In 2024 is dit vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Om zeker te weten of jouw zorgverzekeraar de zorg vergoedt en of er voorwaarden zijn, raad ik je aan van te voren te informeren bij je zorgverzekeraar.

Behandeling op basis van contractvrije zorg of op basis van zelfbetalen is ook mogelijk. Je ontvangt dan maandelijks een factuur van mij, die je zelf betaalt. Contractvrije zorg houdt in dat je deze factuur vervolgens zelf declareert bij je zorgverzekeraar. Omdat de zorg niet aan een contract gebonden is, hebben de behandelaar en client meer zeggenschap. Doordat er geen contract is, wordt er meestal minder dan 100% vergoed. Dit hangt ook af van het soort polis dat je hebt (natura of restitutie). Bovendien geldt ook hier het verplichte eigen risico (zie hierboven). Ik raad je aan om vooraf te informeren bij je zorgverzekering. Meer over contractvrij werkende psychologen zie hier en voor het standpunt van de beroepsverenigingen in dezen (juli 2023) zie hier (inclusief de links onderaan die pagina) en hier. Contractvrije zorg kan ik niet bieden aan wie verzekerd is bij VGZ en de daaronder vallende polissen (informeer bij je verzekeraar) en alleen onder bepaalde voorwaarden aan wie verzekerd is bij CZ en de daaronder vallende polissen. Zelfbetalen houdt in dat je de factuur zelf betaalt en niet declareert bij de verzekeraar. Deze optie biedt de meeste zeggenschap en privacy.

De zorgverzekering vergoedt alleen hulp voor klachten die als stoornis in het handboek DSM-5 zijn opgenomen, behoudens enkele stoornissen waarvan de behandeling desondanks toch niet wordt vergoed (lees meer). Meestal wordt dat tijdens ons kennismakingsgesprek duidelijk, of uiterlijk tijdens de intake, en kunnen we dit tijdig bespreken.

Tarieven 2024

Voor de gehanteerde tarieven via 1nP zie de website van 1nP. In geval van contractvrije zorg of zelfbetalen factureer ik op basis van de adviestarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze tarieven is de indirecte tijdsbesteding (veelal verslaglegging) doorberekend. Op de nota zie je daardoor alleen de directe tijd, dus de tijd waar jij zelf bij was. Doordat aan diagnostiek meer ‘schrijftijd’ vast zit dan aan een behandelgesprek, lijkt het ‘uurtarief’ van diagnostiek hoger. De tijdsbesteding wordt per kwartier berekend. Als richtlijn staan hieronder de tarieven per uur.

€ 161,46 uurtarief voor behandeling die binnen het basispakket valt (zorgprestatiecode CO0627)

€ 183,44 uurtarief voor diagnostiek/intake die binnen het basispakket valt (zorgprestatiecode CO0562)

€ 131,82 uurtarief voor zorg die niet binnen het basispakket van de zorgverzekering valt (zorgprestatiecode OV0012)

Tarieven voor groepstherapie zie hier.

Ook voor verrichtingen zoals intercollegiaal overleg of het schrijven van een brief wordt een tarief berekend volgens de richtlijnen van de NZa

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden

Kosten bij afzeggen van een afspraak

Als je een keer verhinderd bent, zeg dan alsjeblieft ruim van te voren af. Ik kan de vrijgekomen plek dan benutten met een andere afspraak. Wanneer je zonder bericht niet op de afspraak aanwezig bent, of wanneer je korter dan 24 uur van te voren afzegt, breng ik een bedrag van € 50,- in rekening. Dit bedrag kan je niet bij de zorgverzekering declareren.

Privacy ten aanzien van zorgverzekeraar en NZa

Een beperkt aantal van je persoonlijke gegevens wordt bij mij of 1nP opgevraagd door de zorgverzekeraar (via je factuur) en door de NZa. Welke gegevens dit zijn en waarom deze gegevens door hen gevraagd worden lees je hier op de website van de NZa. Het standpunt van de beroepsvereniging NIP in dezen lees je hier. Het is mogelijk om middels een verklaring aan te geven dat je niet wil dat ik of 1nP deze gegevens met de zorgverzekeraar en de NZa delen: vraag mij om het opt-out formulier (1nP) of maak gebruik van de “wel/geen toestemming” formulieren bij aanmelding (contractvrij en zelfbetaler).

I have no special talent. I am only passionately curious.-- Albert Einstein, 1952