Tarieven en vergoeding

Wat wordt vanuit de zorgverzekering vergoed?

De praktijk werkt op dit moment contractvrij, er zijn geen contracten met zorgverzekeringen van kracht. De praktijk kan daardoor niet direct bij de zorgverzekering declareren. Je ontvangt daarom maandelijks een factuur van mij, die je zelf betaalt. Vervolgens declareer je het bedrag zelf bij je zorgverzekering. Afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten (restitutie of natura) krijg je doorgaans het volledige bedrag of een groot deel daarvan vergoed. Vraag alsjeblieft tijdig bij je zorgverzekering na of je recht hebt op vergoeding van deze zorgkosten en of de kosten volledig of gedeeltelijk worden vergoed. Meer over contractvrij werkende psychologen zie hier en voor het standpunt van de beroepsverenigingen in dezen (juli 2023) zie hier (inclusief de links onderaan die pagina) en hier.

Omdat psychologische zorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt het verplichte eigen risico aangesproken. In 2024 is dit vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar.

De zorgverzekering vergoedt alleen hulp voor klachten die als stoornis in het handboek DSM-5 zijn opgenomen, behoudens enkele stoornissen waarvan de behandeling desondanks toch niet wordt vergoed (lees meer). Meestal wordt dat tijdens ons kennismakingsgesprek duidelijk, of uiterlijk tijdens de intake, en kunnen we dit tijdig bespreken.

Tarieven 2024

Ik factureer op basis van de adviestarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze tarieven is de indirecte tijdsbesteding (veelal verslaglegging) doorberekend. Op de nota zie je daardoor alleen de directe tijd, dus de tijd waar jij zelf bij was. Doordat aan diagnostiek meer ‘schrijftijd’ vast zit dan aan een behandelgesprek, lijkt het ‘uurtarief’ van diagnostiek hoger. De tijdsbesteding wordt per kwartier berekend. Als richtlijn staan hieronder de tarieven per uur.

€ 161,46 uurtarief voor behandeling die binnen het basispakket valt (zorgprestatiecode CO0627)

€ 183,44 uurtarief voor diagnostiek/intake die binnen het basispakket valt (zorgprestatiecode CO0562)

€ 131,82 uurtarief voor zorg die niet binnen het basispakket van de zorgverzekering valt (zorgprestatiecode OV0012)

Tarieven voor groepstherapie zie hier.

Ook voor verrichtingen zoals intercollegiaal overleg of het schrijven van een brief wordt een tarief berekend volgens de richtlijnen van de NZa

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden

Kosten bij afzeggen van een afspraak

Als je een keer verhinderd bent, zeg dan alsjeblieft ruim van te voren af. Ik kan de vrijgekomen plek dan benutten met een andere afspraak. Wanneer je zonder bericht niet op de afspraak aanwezig bent, of wanneer je korter dan 24 uur van te voren afzegt, breng ik een bedrag van € 50,- in rekening. Dit bedrag kan je niet bij de zorgverzekering declareren.

Privacy ten aanzien van zorgverzekeraar en NZa

Een beperkt aantal van je persoonlijke gegevens wordt bij mij opgevraagd door de zorgverzekeraar (via je factuur) en door de NZa. Welke gegevens dit zijn en waarom deze gegevens door hen gevraagd worden lees je hier op de website van de NZa. Het standpunt van de beroepsvereniging NIP in dezen lees je hier. Het is mogelijk om middels een verklaring aan te geven dat je niet wil dat ik deze gegevens met de zorgverzekeraar en de NZa deel. Een formulier voor deze verklaring wordt door VICE VERSA bij aanmelding standaard verstrekt, alsmede formulieren waarop je kunt aangeven dat je geen bezwaar hebt.

I have no special talent. I am only passionately curious.-- Albert Einstein, 1952