Welkom op de website van mijn praktijk VICE VERSA. Ik ben Monica Ploch, een GZ-psycholoog die zich specialiseert in het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen met psychische klachten.

Al zo lang ik me kan heugen heb ik de wens dat het mensen goed gaat; dat ze hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen en benutten, en daar plezier aan ontlenen. Wanneer gezondheid, je prettig voelen, voldoening halen uit je bezigheden, je veilig voelen of het hebben van prettige sociale contacten niet (meer) vanzelfsprekend zijn, sta je voor een uitdaging. Hoe kan je de vastgelopen gebieden weer vlottrekken, of hoe kan je ten minste voorkomen dat gebieden elkaar verder doen vastlopen? Ik draag graag bij aan het keren van het tij, aan het ontstaan van een (weer) prettiger leven. 

In 1997 startte ik als jonge psycholoog in eigen praktijk. Daarna volgden veel, heel verschillende banen, met als overeenkomst: mensen begeleiden die zich in een lastig parket bevinden. Ik werkte in de basis- en specialistische GGZ en in maatschappelijke organisaties, met volwassenen en met kinderen en hun ouders. Gaandeweg ben ik gaan beseffen dat wie van de norm afwijkt, het in het leven extra lastig kan hebben. Soms zijn zulke verschillen ‘ingebakken’ en onveranderbaar. Dan is het zaak om te snappen hoe het werkt, te zorgen dat anderen het ook weten en er zo goed mogelijk rekening mee te houden. In contact met sommige van mijn cliënten en door persoonlijke ervaringen merkte ik dat dit ook voor hoogbegaafdheid geldt. 

Hoogbegaafde volwassenen met psychische klachten zijn geen zeldzaamheid. In Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie (A. Sprey, 2020) lees ik dat 10 tot 12% van de volwassenen die in de GGZ behandeld worden, hoogbegaafd zou zijn. Toch wordt door behandelaren vaak niet opgemerkt dat hun client (mogelijk) hoogbegaafd is, of wordt het als onbelangrijk gegeven terzijde geschoven, terwijl het voor een juiste interpretatie van diagnostische informatie en voor het opbouwen van een werkrelatie met de client juist van groot belang is. Hulpverlening die is afgestemd op hoogbegaafde volwassenen is nog schaars. Vanuit VICE VERSA wil ik bijdragen aan passende zorg voor deze mensen.

Sinds 2023 bied ik vanuit praktijk VICE VERSA online psychologische hulp en diagnostiek aan (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen met psychische klachten. Daarnaast is er een psycho-educatieve ontwikkelingsgerichte groep voor volwassenen die hun hoogbegaafdheid beter willen leren kennen en benutten.

VICE VERSA Het Latijnse 'in/vanuit (om)gekeerde positie', in het Nederlands gebruikt in de betekenis van omgekeerd, heen en terug, over en weer. Het herinnert me aan samenwerken, uitwisselen en perspectief nemen. Voor mij als mens en in mijn behandelingen zijn dat belangrijke uitgangspunten.

X De rune X, genaamd Gyfu of Gebo, is de g-rune en staat voor gift of gave. In het logo van praktijk VICE VERSA is dit symbool centraal en verbindend aanwezig.
Sapere vedere è la chiave di ogni conoscenza, ma talvolta la realtà è solo l'ombra di ciò che non si può vedere.--Leonardo da Vinci (1452-1519)