Hulp bij psychische klachten

Praktijk VICE VERSA is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen die hulp zoeken vanwege psychische klachten.

Psychische klachten ontstaan vaak vanuit een samenloop van omstandigheden en persoonlijke eigenschappen. Ze tonen zich meestal als lastige veranderingen in je gevoel, denken, gedrag en lichamelijk functioneren.

Hoogbegaafdheid is een cluster van persoonlijke eigenschappen dat fijn of juist lastig kan uitpakken, afhankelijk van je omstandigheden en je andere persoonlijke eigenschappen.

Hoogbegaafdheid en psychische klachten

Als hoogbegaafde loop je door je niet-gemiddeld-zijn vaak op allerlei gebied bij anderen uit de pas. Vooral wanneer je je eigen hoogbegaafdheid (nog) niet (helemaal) door hebt, loop je de kans dat je door een mismatch tussen jou en je omgeving psychische klachten ontwikkelt. Na een langere periode met dergelijke ervaringen kunnen er zelfs chronische pijnpunten en onhandige aannames over jezelf en anderen ontstaan.

Vaak staat hoogbegaafdheid centraal in de klachten waarvoor hoogbegaafden hulp zoeken. Bijvoorbeeld bij klachten die samenhangen met een gebrek aan wezenlijk contact, of met het jezelf-als-norm-nemen, met existentiële leegte of existentiële zorgen, het imposter-syndroom, chronische traumatisering, sociale moeilijkheden door ’te’-gedrag, of moeite je eigen ‘veelheid’ in goede banen te leiden.

Maar het kan natuurlijk ook gaan om klachten die naast hoogbegaafdheid bestaan, zoals klachten ten gevolge van moeizaam omgaan met een verlies, een fobie, een enkelvoudig trauma, of (een vermoeden van) ADHD of ASS.

Aandacht voor hoogbegaafdheid

Als GZ-psycholoog ben ik opgeleid om bij een breed scala aan klachten behandeling te kunnen bieden. Daarnaast ben ik geschoold èn ervaringsdeskundig op gebied van hoogbegaafdheid. Dat kan bijdragen aan een prettiger communicatie, waarin je jezelf minder hoeft te ‘vertalen’ en je je mogelijk ook beter gehoord en begrepen zal voelen. Bij het begrijpen van je klachten en bij het werken richting je doel, kan ik met jou helder houden op welke wijze jouw hoogbegaafdheid daarbij een rol heeft. Deze aanpak leidt vaak tot een betekenisvoller begrip van de oorzaken van je klachten, en tot beter passende paden richting (weer) prettiger leven.

How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.--Niels Bohr, 1949